stała opieka kardiologicznaPoradnia kardiologiczna: w Gabinetach Kardiologicznych dr Janusza Sielskiego wykonujemy badania diagnostyczne, planujemy leczenie oraz podejmujemy się stałej opieki nad pacjentem z przewlekłym schorzeniem kardiologicznym i internistycznym.
W ten sposób jesteśmy otwarci na przyjmowanie kolejnych nowych chorych jak i na stałe prowadzenie  pacjentów już zdiagnozowanych. Rozwiązuje to bardzo ważny problem dla Pacjenta i jego Rodziny. Po przeprowadzeniu kolejnych kompleksowych badań planujemy terapię i wyznaczamy kolejne wizyty kontrolne. Na tych wizytach dokonujemy ponownej oceny stanu chorego i weryfikujemy terapię.
Chory na kolejnych wizytach ma każdorazowo wykonywane badanie EKG oraz w uzasadnionych przypadkach badanie echokardiograficzne. Ponadto w Gabinetach Kardiologicznych wykonywane są także badania i dokonywana jest ocena kliniczna pacjentów zaniepokojonych stanem swojego serca, którzy zgłaszają się do badania wstępnego. W tych wypadkach pacjenta bada lekarz kardiolog,  ma wykonane badanie EKG oraz planowane jest poszerzenie diagnostyki o kolejne badania nieinwazyjne.